Ursus sprzedał udziały w spółce z Bośni i Hercegowiny

poniedziałek, 22 września 2014 17:45

Ursus sprzedał udziały w bośniackiej firmie Fabrika Traktora d.o.o. (dawny Ursus d.o.o.) za cenę 1 marka konwerybilna. Decyzja o zbyciu spółki była spowodowana jej niezadowalającymi wynikami.


"Sąd Okręgowy w Bijeljinie (Bośnia i Hercegowina) zarejestrował zmianę nazwy spółki współzależnej od emitenta (…) pod firmą Ursus d.o.o. i obecnie spółka ta występuje pod nazwą Fabrika Traktora d.o.o. Jednocześnie tym samym postanowieniem ww. sąd zarejestrował dokonaną przez emitenta sprzedaż posiadanych przez niego 50% udziałów w ww. epółce, w związku z czym (w Bośni i Hercegowinie wpis o charakterze konstytutywnym) Ursus przestał być wspólnikiem Fabrika Traktora d.o.o. (wcześniej Ursus d.o.o.)" – czytamy w komunikacie.

Ursus podał także, że sprzedał swoje udziały za cenę 1 marka konwerybilna Jerzemu Mazurkowi, który nabył także za 1 markę konwertybilną pozostałe 50% udziałów bośniackiej spółki i został jedynym wspólnikiem (100% udziałów) spółki Fabrika Traktora d.o.o.

Decyzja o sprzedaży udziałów i zakończeniu tego fragmentu działań spółki na Bałkanach została spowodowana niezadowalającymi wynikami spółki Ursus d.o.o., na co wpływ miały głównie sytuacja społeczno - polityczna w Bośni i Hercegowinie oraz klęski żywiołowe, w tym w szczególności paraliżujące region powodzie, zaznaczono.

"Wpływ wyżej opisanych decyzji na sytuację Ursus zostanie przedstawiony w kolejnych publikowanych przez emitenta sprawozdaniach okresowych. Wyniki finansowe spółki Ursus d.o.o. nie mają wpływu na wyniki emitenta, ponieważ z uwagi na nieistotność danych finansowych Ursus d.o.o. spółka ta nie była objęta konsolidacją w sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Ursus" - podsumowano.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

Źródło: BGŻ