Wzrost importu biodiesla do Unii Europejskiej

wtorek, 08 stycznia 2013 06:45

Od stycznia do maja 2012 roku import biodiesla do krajów Unii Europejskiej osiągnął 1,212 mln ton, czyli był on znacznie większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku (894,460 tys. ton).


W roku 2012 paliwo to sprowadzano głównie z Argentyny (wzrost z 501,148 tys. ton do 681,016 tys. ton) i Indonezji (wzrost z 314,124 tys. ton do 437,938 tys. ton). W 2011 r. sprowadzono ogółem 2,645 mln ton biodiesla.

Eksport tego paliwa z Unii Europejskiej w okresie od stycznia do maja ub.r. wyniósł 23,061 tys. ton (w poprzednim roku – 22,297 tys. ton). Eksportowano je głównie do USA (wzrost z 876 ton do 7,455 tys. ton), Izraela (wzrost z 19 ton do 6,136 tys. ton) i na Białoruś (wzrost z 462 ton do 3,107 tys. ton). W 2011 r. łącznie eksport wyniósł 88,090 tys. ton.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa / Agra Europe