Ile rejestruje się w Polsce przyczep rolniczych

wtorek, 24 listopada 2015 23:27

Rejestracje  ciężarowych  przyczep  rolniczych  w  ostatnim  miesiącu  wyniosły  169  szt.  Sprzedaż  ich  hamuje czwarty  miesiąc  z  rzędu,  nie  tylko  rok  do  roku  (-55,4%)  ale  też  sezonowo  w  porównaniu  do  poprzedniego miesiąca (-45%). Z perspektywy 2009 roku, jest to najsłabszy październik.

Jest szansa, ze wynik ub.r. będzie przekroczony, co będzie oznaczało tylko wyhamowanie głębokiego spadku rejestracji  tej  grupy  pojazdów  (w  2014r.  -23,8%).  Z pewnością będzie  daleko  do  rekordowego  rezultatu  z ostatnich kilku lat w 2012r. (7781szt.). Od początku br. zarejestrowano 5 673 nowe przyczepy rolnicze, więcej o 10,6% (+545 szt.) niżw analogicznym czasie przed rokiem. Niezagrożenie dominującą część rynku stanowią przyczepy rolnicze marki PRONAR. Zarejestrowano ichod początku roku 2 237 szt.. Marka ta utrzymuje udział powyżej  39%.  Towarzyszyło  temu  najwyższe  wśród  pierwszych  pięciu  marek  tempo  wzrostu  rejestracji  w skali  roku  (+26,2%).  Na  drugim  miejscu  są  przyczepy rolnicze  METAL-FACH  827  szt.  (+11,6%)  z  udziałem blisko  15%.  11%  rynku  przekroczyła  trzecia  marka  -  METALTECH  –  632  szt.  (-6,2%).  Czwarty  WIELTON zarejestrował  536  szt.  osiągając  15,8%  wzrost  w  skali  roku  i  blisko  jedną  dziesiątą  rynku.  ZASŁAW  zamyka pierwszą piątkę marek, z liczbą 372 nowych rejestracji (-13,3%).W  grupie  przyczep  rolniczych  niemal  nie  występują  pojazdy  z  rejestracją  czasową.  Na  koniec  października było ich zaledwie 20 szt.. Od stycznia do października 2015r. zarejestrowano 10 446* nowych ciągników rolniczych. W tej grupie pogłębia się spadek (-1770szt.;-14,5%). Wszystko wskazuje, że 2015r. zakończy się ze spadkiem po raz trzeci z  rzędu  i  do  rezultatu  2012r.  (19231szt.)  będzie  daleko.   W  czołówce  najbardziej  popularnych  marek,  na pierwszym  miejscu  po  dziesięciu  miesiącach  jest  zmiana.  Liderem  jest  JOHN  DEERE  z  liczbą  1796 zarejestrowanych  ciągników  rolniczych  a  NEW  HOLLAND drugi  –  1779.  Pierwszy  zwiększył  swoją  sprzedaż  o 10%  a  zmniejszył  o  1/5.  Udział  w  rynku  obu  jest  wyrównany  i  przekracza  17%.  Do  silnej  czołówki  należy trzeci  ZETOR  z  liczbą  1316  (-3,7%)  nowo-zarejestrowanych  ciągników  rolniczych  i  udziałem  12,6%.  W pierwszej piątce znalazły się jeszcze DEUTZ-FAHR – 913 szt. (+5,9%) i KUBOTA – 906szt. (-17,8%) . */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy.

Źródło: POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO